ПАМ'ЯТНА ДАТА

Ю.П. Зуб’юк
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЕЛЕКТРИКИ ХІХ СТ.
ДО 120 РІЧЧЯ ВИХОДУ У СВІТ СЛОВНИКА В.Й. ЛЕВИЦЬКОГО ............2

ДИСКУСІЯ

О.О. Майстренко
ПОРІВНЯННЯ КОНДЕНСАЦІЙНОГО ТА АДСОРБЦІЙНОГО МЕТОДІВ
ЗНИЖЕННЯ ВОЛОГОСТІ У ПОВІТРІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ,
А ТАКОЖ РОБОЧОГО ПОВІТРЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,
ЗОКРЕМА НА ОБ’ЄКТАХ ЕНЕРГЕТИКИ................................................7

УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФОРУМ ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ – ТЕХНІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

М.В. Вишневський, В.Б. Зайченко, В.В. Павловський,
А.О. Стелюк, О.В. Леньга
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ОЕС УКРАЇНИ ЗА ЧАСТОТОЮ
З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ENTSO-E ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ ....................11

О.Ю. Зенюк
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УРЯДОВИХ РІШЕНЬ ЩОДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА БЕЗВУГЛЕЦЕВИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ..............................................................................15

Н.І. Дунаєвська, О.Ю. Зенюк, М.В. Коломійченко, М.П. Михайлов,
Є.С. Мірошниченко, П.П. Кравець, Ю.Г. Кирилов,
О.А. Дь’ячук, Р.З. Подолець
СПІЛЬНЕ ФАКЕЛЬНЕ СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ ТА БІОМАСИ –
РЕАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛИВОМ
ТА ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕС НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ..................................................................................17

ЕКОЛОГІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

А.П. Воинов, С.А. Воинова
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ..25

РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
А.І. Замулко, Ю.А. Веремійчук
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ..........................29

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА

А.Б. Гулей
ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУР ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗОВОГО УГЛЯ
В ТОПКЕ КОТЛА ТПП-312А ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗОЛЬНОСТИ
УГЛЯ В ГРАНИЦАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБОГАЩЕННОМУ
И НИЗКОСОРТНОМУ ЕГО ВАРИАНТАМ ........................................36

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА

А.М. Манилов
СПОСОБ ПУСКА И БЛОКИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НА СМЕШАННЫХ ЛИНИЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кВ И ВЫШЕ ........................................................44