ЗМІСТ

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА

В.Г. Ерошенко
ЭВТМ-ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗА В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАХ ХХІ ВЕКА................................2

О.В. Замицький, Н.В. Бондар, І.О. Чуприна
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ВОДИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ............................................................7

РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

П.Є. Пономарьов
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ ДЛЯ ДІЮЧИХ ВРП-330 кВ ....................11

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ДІАГНОСТУВАННЯ, РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА
ІНШОГО СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТРАНСФОРМАТОРНИХ ОЛИВ, БЕЗПЕКА ОБСЛУГОВУЮЧОГО
ПЕРСОНАЛУ. МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД"

David J. Woodcock, Marius Marinoiu, Слава Велес
ПЕРСПЕКТИВА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ .................15

В.Н. Бережной
ОПЫТ НИЦ "ЗТЗ-СЕРВИС" ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ РПН" ......................24
Андрій Афонін

СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ І УСТАТКУВАННЯ ПІДСТАНЦІЙ ВІД MEGGER..........................................30

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЕНЕРГЕТИКИ

С.А. Воинова
УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕМ – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ........................................42

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ

А.М. Манилов, А.A. Каленюк
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВОГО УГЛА НАГРУЗКИ ....................................45