ЗМІСТ

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
СКАНИРОВАНИЕ РПН СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
НОВАЯ ФУНКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ OMICRON CPC 100......................2

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПОЛЬСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ НА ТЕПЛОВИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ УКРАЇНИ. ДОСВІД
РОБОТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРОГРАМА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
НА ТЕС УКРАЇНИ. ДОСВІД РОБОТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ». ................4

Веслав Якубик, Кшиштоф Скужевськи
ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ
LIUGONG DRESSTA MACHINERY SP. Z O.O.
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ..............................6

Е.В. Вербицкий, А.Г. Киселева
ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК НЕПРОЕКТНОГО ТВЕРДОГО
ПАЛИВА НА ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ
ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ РОБОТИ ПИЛОСИСТЕМ
З КІЛЬЦЕВО-КУЛЬОВИМИ МЛИНАМИ ТИПУ 6M75U..............9

Є.С. Мірошниченко, М.В. Чернявський
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СХЕМ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПИЛОСИСТЕМКОТЛА ТП-100 ДЛЯ СПАЛЕННЯ
КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ З ДОСЯГНЕННЯМ
ОПТИМАЛЬНОГО ТОПКОВОГО РЕЖИМУ ................................13

РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ УКРАЇНИ.
ДОСВІД РОБОТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ..................33

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА

А.М. Манилов, В.В. Воробель
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОПЕРАТИВНОЙ БЛОКИРОВКИ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
НА ПОДСТАНЦИЯХ СО СЛОЖНЫМИ СХЕМАМИ ........................35

А.М. Манилов, О.В. Сиваченко
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
6–35 кВ ПРИ ОДНОФАЗНОМ ЗАМЫКАНИИ
НА ЗЕМЛЮ И ПРИ РАЗРЫВЕ ФАЗЫ ..........................................38