ЗМІСТ

ЧЕТВЕРТА
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ – ESS'15"

В.М. Авраменко, О.В. Мартинюк, Т.М. Гурєєва
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ І
МОНІТОРИНГ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ......2

О.С. Яндульський, А.А. Марченко,
А.Б. Нестерко, Г.О. Труніна
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ
З УРАХУВАННЯМ ЇХ ВПЛИВУ НА НАПРУГУ В МЕРЕЖІ ......6

О.С. Яндульський, А.Б. Нестерко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СИНХРОНІЗОВАНИХ
ВИМІРІВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД
ЧАС ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ..............................................10

О.М. Сінчук, С.М. Бойко, Д.А. Михайличенко
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ
НА БАЗІ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ......................14

В. Олещук, В. Ермуратский
СИНХРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДВОЕННЫХ
ИНВЕРТОРОВ С ОТСЕКАЮЩИМИ ДИОДАМИ
ДЛЯ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ..............18

П.Д. Лежнюк, В.О. Комар, Д.С. Собчук
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ......23

П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, І.В. Котилко
САМООРГАНІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЛОКАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З КОМБІНОВАНИМ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ....................................................27

А.А. Марченко, О.В. Тимохін, А.О. Тимохіна
АНАЛІЗ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ
В ЕНЕРГОСИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯ
ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ....................................................30

Р.О. Притула, В.С. Коновал
НЕАДЕКВАТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРА УЧАСТІ
В МОДАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ....34
Василь Теслюк, Андрій Сидор, Олег Борейко
МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОМУКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ”........................................38

В.В. Рогаль, Ю.С. Демченко
КЕРУВАННЯ КОРЕКТОРОМ КОЕФІЦІЄНТА
ПОТУЖНОСТІ З КОРЕГУВАННЯМ ПО ПОХІДНІЙ ................42

М.О. Медиковський, І.Г. Цмоць,
О.В. Скорохода, Ю.В. Цимбал
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID ..................45