ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
„ШЛЯХИ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ
ТА НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ТЕС,
АЕС, ГЕС, ТЕЦ ЩО ВІДПРАЦЮВАЛИ ПАРКОВИЙ
РЕСУРС. СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ. ШЛЯХИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І УСУНЕННЯ ВІБРАЦІЇ
ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ І ДОПОМІЖНОГО
ОБЛАДНАННЯ“
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ ................................................................................2

В.Н. Комарица
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС ДТЭК ................................................5

Т.М. Чорний
МОДЕРНІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ
200–300 МВт В ЧАСТИНІ ВПРОДЖЕННЯ НА НИХ
СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ ТИПУ UNITROL 6800
ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ АББ ..........................................11

С.А. Молодых
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТАТОРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ................................................................41

А.В. Баглай, В.М. Тараканов
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ УРАВНОВЕШИВАНИЯ
РОТОРОВ ТУРБИН И ГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТИ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
РОТОРОВ НА СТАНКАХ «ДИАМЕХ»....................................44

Д.І. Хвалін
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКІВ
ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ТА ГІДРОГЕНЕРАТОРІВ
ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ
ВИСОКОТЕПЛОПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ..........................49

А.М. Мельник
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВІБРОЗБУДЖУЮЧІ СИЛИ
ТУРБОГЕНЕРАТОРА В МАНЕВРЕНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ....51

Ю.Ю. Варивода, А.М. Тимошик, Б.Р. Ціж
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЗМІНИ СТУПЕНЯ ДЕГРАДАЦІЇ
ПОТУЖНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ ................................................54

О.Ю. Черноусенко, В.А. Пешко
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМ ПАРОВИХ ТУРБІН ВЕЛИКОЇ
ПОТУЖНОСТІ В УМОВАХ РЕГУЛЮВАННЯ
НАВАНТАЖЕННЯ ................................................................57

І.А. Ткачик
МЕТОДИКА ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ РОТОРА
НИЗЬКОГО ТИСКУ ТУРБІНИ К-200-130 ЛМЗ
НА КРИТИЧНИХ ОБЕРТАХ ..................................................61

А.А. Стеценко
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАШИН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ..........63

А.А. Стеценко, О.А. Стеценко
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ К200-130 ....67