ЗМІСТ

ДИСКУСІЯ
О.Б. Палайда
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» ИЛИ ПРОБЛЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
УКРАИНСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ.
ПОЧЕМУ УКРАИНА ЗАНИМАЕТ 140 МЕСТО[1] ПО ЭТОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? В 35-ти ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ ..........................................................................................2

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Е.В. Савченко
О ВАРИАНТАХ СВЯЗИ ЭНЕРГОСИСТЕМ УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ ..13

В.Н. Красинский, Р.Е. Сирик
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ УКРАИНЫ ............20

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
Корнелиус Плат
TESTRANO-600 – ТРЕХФАЗНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ . ..........................................22

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
З.Ю. Буцьо, А.М. Тимошик
НОВІ ІДЕЇ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ РОБОТИ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
УСТАНОВОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ........................................28

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
В.І. Абрамов
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВОГО
ВУЗЛА ПОЛІМЕРНОГО ІЗОЛЯТОРА ........................................31

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА
М.В. Базилевич, П.М. Баран, В.П. Кідиба, І.О. Сабадаш
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 6–35 кВ
НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ «АЛЬТРА» ....................35

А.М. Манилов, А.И. Скробач
СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КЛЮЧЕВОЙ
ОПЕРАТИВНОЙ БЛОКИРОВКИ НА ПОДСТАНЦИЯХ ..........40

ОХОРОНА ПРАЦІ
Ю.В. Куріс, О.Б. Матяшева, Н.О. Мнухіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ РОБІТНИКІВ
МЕТАЛУРГІЙНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ГІГІЄНІЧНИМ КРИТЕРІЄМ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ..............................................45