15 років ВАТ "Центренерго"

Зміст

С.І. Рубаник
ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ...........................3

М.І. Рудий
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД, ОСОБЛИВОСТІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУГЛЕГІРСЬКОЇ ТЕС ............5

В.Є. Савченко
ЗМІЇВСЬКА ТЕС. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ..........9

О.М. Коземко
ТРИПІЛЬСЬКА ТЕС – НАДІЙНЕ
ЕНЕРГОДЖЕРЕЛО ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ ..............................................16

О.М. Бережний
ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО
ОБЛАДНАННЯ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВП «РЕМЕНЕРГО» ....18

О.А. Волошина
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»......21

А.М. Бондар
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РЕКОНСТРУЙОВАНОГО
ЕНЕРГОБЛОКА №8 ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС
ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» ..........................................26

О.І. Кусков, О.В. Кононок
ЗАМІНА ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ –
ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ
РЕСУРСУ РОБОТИ 50!РІЧНОЇ СТАНЦІЇ ..............32

В.А. Мазка
НОВА КОМПОНОВКА АМБРАЗУР ПАЛЬНИКІВ
ТА ЕКРАНІВ НИЖНЬОЇ РАДІАЦІЙНОЇ
ЧАСТИНИ ТОПОК ВУГІЛЬНИХ КОТЛІВ ..............37

В.А. Мазка
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБМУРОВУВАННЯ
КОНВЕКТИВНОЇ ШАХТИ КОТЛІВ
ТПП-312А ВУГЛЕГІРСЬКОЇ ТЕС............................41

Е.М. Ачкасов
МОДЕРНІЗАЦІЯ НРЧ КОТЛА ТПП-210А
ЗІ ЗМІНОЮ ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНОГО РЕЖИМУ ..44

С.М. Хамський
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА
НА КОТЛІ ТПП-210А ............................................................................47

В.Г. Дєдов, О.М. Коземко, Е.М. Ачкасов,
М.В.Чернявський, П.Т.Скляр, П.О.Гут
ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ
ВУГІЛЛЯ Г/А НА ТРИПІЛЬСЬКІЙ ТЕС....................................................49

С.Д. Шишов, С.А. Готовець
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ ЗОЛИ НА СПАЛЮВАННЯ
НА РЕКОНСТРУЙОВАНОМУ КОТЛІ СТ.№8 ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС ..............56

І.А. Бабенко
ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРИСЕГМЕНТНОГО
ПІДШИПНИКА ВУГІЛЬНОГО МЛИНА МБ!59/29 ................................60

А.Б. Попутніков, В.П. Свириденко
МОДЕРНІЗАЦІЯ АСУ ТП ПИЛОВУГІЛЬНОГО
ДУБЛЬ!БЛОКА СТАНЦІЙНИЙ №3 ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС
НА БАЗІ ПТК «SIMATIC S7» У ЧАСТИНІ АВТОМАТИЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ..............................................................62

П.П. Фещенко
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» – ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ,
ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ..................................................................67

Н.А. Казмірюк
ДОСВІД ВУГЛЕГІРСЬКОЇ ТЕС У ЗАСТОСУВАННІ
ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ................................................................69

Л.П. Скрипник
ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВУГЛЕГІРСЬКІЙ ТЕС
НЕЙТРАЛЬНО!КИСНЕВОГО ВОДНОГО РЕЖИМУ ................................71

І.А. Бабенко
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ........................73

М.О. Сябер
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ
НА ТЕС – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЧАСУ ..................................................77