ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
В.В. Дмитрик, В.Н. Конкин, В.П. Гордиенко,
С.В. Артемова
К УЛУЧШЕНИЮ ИСХОДНОЙ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ ....................2

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА
І.М. Карп, А.В. Сміхула
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ..................................................8

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

В.М. Головко, К.Р. Сандовал
СТІЙКІСТЬ АВТОНОМНОЇ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ
УСТАНОВКИ З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ............20

Д.С. Карпенко, В.И. Шкляр, В.В. Дубровська
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
БЕЗАКУМУЛЯТОРНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ
СИСТЕМИ З ОХОЛОДЖЕННЯМ ................................22

УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ЕНЕРГЕТИКИ
А.П. Воинов, С.А. Воинова
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
АНАЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ....................26

Ф.П. Говоров, П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ....................32

ОХОРОНА ПРАЦІ
Ю.В. Куріс, О.Б. Матяшева, Н.В. Беренда
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ РОБІТНИКІВ
ГІРНИЧО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ......................38