ДО 125-РІЧЧЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ І НАУКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ПОЛІТЕХНІЦІ
ДО 125-РІЧЧЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ................................................2

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Є.А. Ленчевський, В.А. Шляпін
НОВИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ЩОДО
КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ РІВНЕНСЬКОЇ І ХМЕЛЬНИЦІКОЇ
АЕС, ПРИ ЗМІНАХ ПОТОЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ПІДСТАНЦІЇ ПС 750 КВ «КИЇВСЬКА»..............................12

В.Н. Авраменко, Н.Т. Юнеева,
Т.М. Гуреева, Н.А. Бабич
ТЕСТОВАЯ МОДЕЛЬ ОЭС ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА
УСТОЙЧИВОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОЭС УКРАИНЫ ......20

ЕНЕРГОЗБУТ ТА ЕНЕРГОАУДИТ
О.В. Мартинюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗРОСТАННЯ ТАРИФУ
НА ОБСЯГ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
МІСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ ............................................33

УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ЕНЕРГЕТИКИ
С.А. Воинова
О ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ УРОВНЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ......39

СПОГАДИ ПРО ВИДАТНИХ
ЕНЕРГЕТИКІВ
В.Н. Браерский
ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДГАЕВСКОМ В.Л. ..................43

НЕКРОЛОГ
АЛІМ ВОЛОДИМИРОВИЧ КУМАРАНСЬКИЙ ................46