ЗМІСТ

КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА
СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ»

ПРОГРАМА ......................................................................................2

З.Ю. Буцьо
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ ........................6

Д.О. Олефір
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРЕНАЖЕРНОЇ
ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ............................11

Л.А. Білий, О.Л. Шпак
ЄДИНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ І УСТАЛЕНИХ
ПРОЦЕСІВ ТА СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ....14

О.Л. Шпак
ТРАНСФОРМАТОРИ З ПРОСТОРОВОЮ МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ ..16

В.В. Кулик, С.Я. Вишневський
КЕРУВАННЯ ПЕРЕТІКАННЯМИ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В
ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З ДАЛЬНІМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧАМИ
НА ПІДСТАВІ КОМПЕНСАЦІЇ ЇХ ПОПЕРЕЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ....24

О.М. Равлик, Н.О. Равлик
ЦИФРОВИЙ КОМПЛЕКС «REC» ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ, СИСТЕМАХ ЇХ ЗАХИСТУ
Й АВТОМАТИКИ..............................................................................25

О.М. Равлик, Н.О. Равлик, І.О. Сабадаш
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ ПЕРЕНАПРУГ
В МЕРЕЖАХ 6–35 кВ З МЕТОЮ ЇХ ОБМЕЖЕННЯ ............................29

П.Д. Лежнюк, В.О. Комар, С.В. Кравчук
ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ НАКОПИЧУВАЧА НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ СТАБІЛЬНОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ............................................................................32

Ю.І. Калимон
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ
ДАКАР В ЗАХІДНІЙ ЕС ....................................................................38

П.М. Баран, В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРСОНАЛУ ТЕС І АЕС В АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ ..................................................................40

В.А. Гуреев
ПУТИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ТРЕНАЖЕРНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМ УКРАИНЫ ............................................................43

Я.М. Драб
ПРОГРАМА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. ДОСВІД
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ЕНЕРГЕТИЦІ ......48

Лілія Левкевич
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ, ПРАЦІВНИКИ ЯКИХ
ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ,
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПФЕ ..................................50

Лілія Левкевич
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ.
ЧИ МОЖУТЬ КОМПЕНСУВАТИ НАБУТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ
НАВИКИ – ВРОДЖЕНІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ....................54

Галина Стояновська
ДОСВІД РОБОТИ ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» ..................................57

РІШЕННЯ..........................................................................................59