УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕГЕТИЧНИЙ ФОРУМ
ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ – ТЕХНІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ
ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ РИНКУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ....................................................................2

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
ЛЕГКИЙ, УЛЬТРА ПОРТАТИВНЫЙ, ТОЧНЫЙ CMC 430.
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ В ЛИНЕЙКЕ ПРОДУКТОВ CMC
ОТ OMICRON ..................................................................................4

ДИСКУСІЯ
Ю.П.Зуб’юк
АГОВ, СВІДОМІ ЕЛЕКТРИКИ! ГОДІ ВЖИВАТИ РОСІЯНІЗМИ
«ВКЛЮЧЕННЯ» І «ВІДКЛЮЧЕННЯ»!..............................................6

В.М. Ратнер, А.С. Кириенко, Е.В. Иванова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕТЕЙ 10–0.4/0.23 кВ
НА РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ» (SMART GRID)............................................10

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА
В.3. Кочмарский, И.П. Трофимчук
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ОХЛАДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ ............18

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
П.В. Анахов
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОРОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ДУБЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИКИ ..............................21

ЕКОЛОГІЯ
Ю.В. Куріс, О.Б. Матяшева
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ........................................................................24

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА
О.В. Замицький, М.І. Шепеленко
МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОГО ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧА
ТУРБОКОМПРЕСОРА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ОХОЛОДЖЕННЯ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ В ВІРТУАЛЬНОМУ
ПРОСТОРІ ANSYS ..................................................................28

ФУНЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ
С.А. Воинова, А.П. Воинов
ОБНОВЛЕНИЕ – ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ............33

ПРИВІТАННЯ
90 РОКІВ – ЗОРІНУ ВЛАДЛЕНУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ..............37

НЕКРОЛОГ
МИСАК ЙОСИФ СТЕПАНОВИЧ..............................................38