ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Д.Б. Банін, М.Д. Банін, О.С.Яндульський, Ю.М. Бондаренко,
О.І. Ришкевич, А.Е. Зоммер, А.В. Левицький,
С.Я. Меженний, А.М. Гушля, О.А. Буславець
ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМНОЇ
КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖАХ 110/35/10 кВ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ......................................................................2

В.М. Пірняк, П.Д. Лежнюк, О.Д. Демов, Ю.Ю. Півнюк
ЕКОНОМІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ЯК ВІДНОСНІ СПАДИ НАПРУГИ ..........................................17

Д.В. Журавлев
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРАНСФОРМАТОРНО-РЕАКТОРНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ......21

Д.В. Ахтирський, М.М. Шовкалюк
РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ РАЙОННОЇ
ПОЛІКЛІНІКИ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ОСНОВНОГО
ТА ПІКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ..............................................30

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
О.В. Шутенко, Д.Н. Баклай
АНАЛИЗ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПАР ГАЗОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ СОУ-Н ЕЕ 46.501
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПА ДЕФЕКТА
В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ......................36

Я.С. Бедерак
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ
СТРУМУ ТА НАПРУГИ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ
НАВАНТАЖЕННЯ В ГІЛКАХ ЗДВОЄНИХ РЕАКТОРІВ
ПРИ НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛ ВИЩИХ ГАРМОНІК ....................48

ТЕПЛОВА ЕНЕРГЕТИКА
Л.В. Голишев, П.О. Гут, Т.Ю. Кравець
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ПИЛОСИСТЕМИ
У РЕЖИМАХ ЗНИЖЕНОЇ СУШИЛЬНОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ МЛИНА ТИПУ ШБМ..............................52

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
О.П. Воінов, С.О. Воінова
МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
В УКРАЇНІ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОРГАНІЧНОМУ ПАЛИВІ............55

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ
М.П. Позігун, С.В. Сніжко
СТВОРЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ................................59

С.И. Клипков, А.И. Ришкевич
ОСОБЕННОСТИ ОБОБЩЕНИЯ ПОНЯТИЯ
“МОДУЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ” ДЛЯ СИСТЕМЫ
ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ УРАВНЕНИЙ УСТАНОВИВШЕГОСЯ
РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ..................................63