02-03-2020

Минулого року основним видом продукції ПАТ «Донбасенерго» була електроенергія, частка якої в загальному обсязі товарної продукції становить 99,5 %. У загальній структурі виробництва електроенергії в Україні за 2019 р. компанія займає 2,2 % ринку, в структурі теплової генерації — 7,5 %.

Головною структурною одиницею ПАТ «Донбасенерго» у формуванні джерел надходження коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності є Слов’янська ТЕС, якою було вироблено 3 371 675 тис. кВт*год електроенергії та відпущено для реалізації 3 044 188 тис. кВт*год. Затверджене Наглядовою радою на 2019 р. завдання з виробництва електроенергії виконано на 105,5 %.

За звітний період Товариством перераховано обов’язкових платежів до бюджету і фондів України в сумі 717 293 тис. грн. Освоєно капітальних інвестицій на суму 169 867 тис. грн, що становить 97,3 % від планового показника.

За минулий рік «чистий оборотний капітал» зменшився порівняно з 2018 р. на 591,3 млн грн і склав 2969,1 млн грн внаслідок зниження рівня розрахунків ДП «Енергоринок» за електричну енергію, відпущену до 30.06.2019 р., та погашення ПАТ «Донбасенерго» раніше залучених авансів і кредитів у сумі 442 877 тис. грн.

Середня чисельність працівників Товариства минулого року склала 2439 осіб, що на 19 працівників більше, ніж у 2018 р.

Загальна сума витрат ПАТ «Донбасенерго» на охорону праці та промислову безпеку у 2019 р. становила 17 246 тис. грн.


Тел.: +380(44)-536-40-29;
+380(97)-987-42-25;
Ел. пошта:
electromagazine@ukr.net


most actual video