Підприємства галузі
АББ ПОДВОДИТ ИТОГИ 25-ЛЕТНЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ ......................3

Електричні машини

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ОТ АББ. ОПЛАТА 10% ЦЕНЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, СЭКОНОМЛЕННЫХ
ЗА ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ. ...........................5

Події

ТЕХНІЧНИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ РЗА УКРАЇНИ...........7
Підвищення кваліфікації фахівців
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ
СИМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ...............................9
Шамис Михаил, Баламут Владимир

Функціонування енергосистеми

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TELARM
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЕРИФИКАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ SMART GRID
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–35 кВ.....12
А.Н. Пасько, Р.И. Мудрак

Нове обладнання та нові розробки

ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КРУЭ–110 кВ.............................................. 20
С.Н. Семененко

Дискусія

ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗПОДІЛЬЧІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
(НА ПРИКЛАДІ РІШЕНЬ ЩОДО
РЕКОНФІГУРАЦІЇ МЕРЕЖ 0,38-10 кВ)..........23
В.Л. Прокопенко

Нове обладнання та нові розробки

СУЧАСНІ КОНСТРУКЦІЇ ІЗОЛЯЦІЙНИХ
СИСТЕМ ВИСОКИХ ТА НАДВИСОКИХ
НАПРУГ ......................................................32
Dariusz Dudek, Ян Штефуник

Вимірювальні прилади та засоби діагностики

НАЖМИ НА КНОПКУ – ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ!
COMPANO 100 – МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
С КОТОРЫМ ЛЕГКО ПОДРУЖИТЬСЯ! ..........................................................42

Протидиверсійний захист об'єктів енергосистеми

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПОДСТАНЦИЙ ОТ ЭМИ ЯВ:
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ............................................................................44
В.И. Гуревич

Дискусія

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДСТУ- Н Б В . 2.5-80:2015
«НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» ................................................................51
А.М. Манилов

О НЕДОСТАТКАХ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ЧЕТВЕРТОГО ИЗДАНИЯ................................................................................54
А.М. Манилов

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В СХЕМЫ ПОДСТАНЦИЙ 35–150 кВ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ПУЭ..........................56
А.М. Манилов